אוהלים

אוהל 4 אנשים 2 חלונות
 
מחיר שוק:  245 ₪ 
מחיר באתר: 168
 
אוהל 6 אנשים 2 חלונות
 
מחיר שוק:  315 ₪ 
מחיר באתר: 235
 
אוהל פתיחה מהירה 4 אנשים
 
מחיר שוק:  275 ₪ 
מחיר באתר: 219
 
אוהל פתיחה מהירה 6 אנשים
 
מחיר שוק:  315 ₪ 
מחיר באתר: 245
 
אוהל DOME המתאים ל 2 אנשים
 
מחיר שוק:  220 ₪ 
מחיר באתר: 113
 
אוהל 2 פתחים BREEZE ל 6 אנשים
 
מחיר שוק:  315 ₪ 
מחיר באתר: 255
 
אוהל DOME מתאים ל 6 אנשים
 
מחיר שוק:  185 ₪ 
מחיר באתר: 255
 
אוהל 2 פתחים BREEZE ל 4 אנשים
 
מחיר שוק:  245 ₪ 
מחיר באתר: 175
 
אוהל DOME המתאים ל 4 אנשים
 
מחיר שוק:  245 ₪ 
מחיר באתר: 147
 
אוהל זוגי איגלו 2 אנשים
 
מחיר שוק:  215 ₪ 
מחיר באתר: 140
 
Printer